Årets blåtur

Trykk på knappen under for å lese mer om årets blåtur.

<a href="#link1"> <div class="cta"></div> </a>

Turer & informasjon

Kortturer

Fra 1. oktober til 30. april arrangeres det regelmessig kortturer på mandager og onsdager. Kortturene starter kl. 10.30. Frammøte ved parkeringsplassen i Avinguda de la Constitucio i Alfaz del Pi, der hvor grønnsakmarkedet er på fredager. Alle som blir med på tur med Costatrimmen skal være medlemmer. Medlemskap er kr 250 for et helt år, eller kr 120 for fire uker. Du kan bli med på tur selv om du ikke har bil. Vi finner noen du kan sitte på med. De som er passasjer betaler Eur 5 som kostnadsbidrag til bileiers driftskostnader.

  

Oversikt over kortturer våren 2024

Oversikt over kortturer høsten 2024

Les mer ...

Langturer

Langturene starter kl. 10.00 på mandager. Frammøte ved parkeringsplassen i Avinguda de la Constitucio i Alfaz del Pi der hvor grønnsakmarkedet er på fredager. Alle som blir med på tur med Costatrimmen skal være medlemmer. Medlemskap er kr 250 for et helt år, eller 120 kr for fire uker. Du kan bli med på tur selv om du ikke har bil. Vi finner noen du kan sitte på med. De som er passasjer betaler Eur 5 som kostnadsbidrag til bileiers driftskostnader.

 

Oversikt over langturer våren 2024

Oversikt over langturer høsten 2024

   

Kart/oversikt over langturer

Les mer ...

Idrettsmerke

Vil du ta idrettsmerke? Medlemmer som ønsker å ta idrettsmerke, kan få gjort dette ved å ta kontakt med Bjørg Sandberg Hagen.  Costatrimmen står ikke formelt som arrangør av idrettsmerkeprøven. Det er Bjørg Sandberg Hagen som er og har vært ansvarlig leder for dette. Det kan gjøres noen torsdag i Parque Escandinavia kl 10:00, samt 5 km., gå-/ løpeprøven, tas på tur til og fra fyret i Albir.(start og slutt ved parkeringsplassen som ligger ved begynnelsen av turvei til og fra fyret)

Tlf Bjørg Sandberg Hagen: + 47 452 76 224

Seniorturer

Seniorturene et nytt tilbud i Costatrimmen som startet opp i januar 2020. Foreløpig er det satt opp en tur pr uke, på mandager kl 10.30 – på samme tid som kortturene. Seniorturene er startet for å gi et tilbud til de som ikke lenger ønsker å gå så langt, i lettere terreng og i et tempo som er tilpasset den enkeltes fysikk. Disse turene gir en god mulighet til å vedlikeholde den sosiale kontakten en kanskje har hatt tidligere, og ikke minst skape mulighet for nye bekjentskaper

Les mer ...

Detaljert turinformasjon om alle våre langturer

Detaljert turinformasjon om alle våre kortturer

Om oss

Om oss (mal)

Laget er hjemmehørende i kommunen Alfas del Pi i provinsen Alicante i Spania. Costatrimmen er nå registrert som en spansk organisasjon, underlagt spanske lover og regler. Per 31.12.2019 hadde vi 384 medlemmer. Alle deltagere på våre turer skal være medlemmer av Costatrimmen. 

Vi betaler kun kr 250 for medlemskap pr. år. Korttids medlemskap, 4 uker, koster kr 120. Du trenger ikke ha bil for å komme på tur med Costatrimmen. Vi finner en bil som tar deg med. De som er passasjer betaler Eur 5 som kostnadsbidrag til bileiers driftskostnader.

For costatrim medlemmer som får besøk av familie, kan familien delta i helhet for EUR 10 per tur de deltar på. Alle familiemedlemmene må ha Europeisk helsetrygdkort og reiseforsikring for å delta på turene.

Medlemskap

Medlemskap

Betaling av medlemskap i Costatrimmen

Styret i Costatrimmen har vedtatt å redusere bruk av kontanter ved betaling av medlemskap. Ved å ta i bruk overføring til bank, får vi bedre dokumentasjon av betalingene, og vi unngår avstemming av kontantbeholdningen, som kan være utfordrende. Deretter kan du betale medlemskapet som beskrevet under. Årlig fornyelse av medlemskapet kan overføres til de samme bankkonti. Betaler du for flere personer i samme overførsel, må du merke betalingen med alle navn.

Norsk bankkonto

  • Årsmedlemskap: kr 250, til kontonummer: 1503 75 22 918 

  • Korttidsmedlemskap 4 uker: kr 120, til kontonummer: 1503 75 22 918

  • Vipps til nummer 577877 (AlfazdelPi, Costatrimmen)

Dokumenter

Foreningens vedtekter

Årsmøtereferat 2023

Årsmøtereferat 2022

Årsmøtereferat 2021

Årsmøtereferat 2020

Årsmøtereferat 2019

Tabell

Fast program

Dager og klokkeslettProgram
Mandager kl 10:00Langturene: mandag kl 10.00 3-5 timers turer.
Mandager kl 10:30 & Onsdager kl 10,30
Kortturene 2 timers turer avsluttes med sosial samling med matpakke, allsang informasjon ol.
Mandager kl 10:30Seniorturer: lavere krav til ferdighet, lengde tilpasset gruppen, med erfarne turledere. Turen avsluttes med sosial samling med matpakke,  allsang, informasjon og lignende.
Idrettsmerke.

Etter avtale med Bjørg Sandberg Hagen.

Tlf + 47 452 76 224

Medlemmer som ønsker å ta idrettsmerke, kan få dette ved å ta kontakt med Bjørg Sandberg Hagen. Costatrimmen står ikke formelt som arrangør av idrettsmerkeprøven. Prøven foregår i Parque Escandinavi i ALfas og parkeringsplassen for turveien til fyret i Albir  
 
 
Program 2024

16.02.2024Sosial sammenkomst i Costatrimmen på Forum Mare Nostrum i Alfaz del Pi. Se vedlegg her, påmelding til audun@mail.1.sila.no.co
05.03.2024Årsmøte på Casa Cultura i Alfaz 5. mars kl 1800. Se vedlegg: innkalling, agenda


Kontakt oss